LAWPOS

Law in Positive and Social Sciences

Detaylar

Konular


I. Sosyal Bilimler
 • Kamu Yönetimi, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği: Siyaset Hukuku, Siyasi Partiler Hukuku ve diğer alt alanlar
 • İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe: Ekonomi Hukuku, Banka Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku (Borsa -Finans- Hukuku), Teminat Hukuku, Mali Hukuk, Startup Hukuku, Rekabet Hukuku ve diğer alt alanlar
 • İletisim: Reklam Hukuku, Kişisel Veriler ve Bilgi Edinme Hukuku, Kitle İletişim ve İnternet Hukuku ve diğer alt alanlar
 • Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji-Antropoloji-Arkeoloji: Çocuk Hukuku ve diğer alt alanlar
 • Psikoloji: Kriminoloji, ve diğer alt alanlar
 • Turizm: Turizm Hukuku ve diğer alt alanlar
 • Eğitim: Eğitim Hukuku ve diğer alt alanlar
II. Fen-Teknik Bilimler (Mühendislik)
 • İnşaat Hukuku, Maden Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku ve diğer alt alanlar
 • Çevre Hukuku, Uzay Hukuku ve diğer alt alanlar
 • Teknoloji Hukuku, Robot Hukuku, Bilişim Hukuku, Aktüerya ve diğer alt alanlar
III. Tıp-Sağlık Bilimleri
 • Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku, Biyoetik Hukuku, Adli Tıp ve diğer alt alanlar
IV. Diğer
 • Güzel Sanatlar: Fikri Mülkiyet Hukuku, Sanat Hukuku ve diğer alt alanlar
 • Spor Bilimleri: Spor Hukuku ve diğer alt alanlar
 • İlahiyat: İslam Hukuku ve diğer alt alanlar
 • Milli Savunma: NATO, Savaş Hukuku, İnsancıl Hukuku ve diğer alt alanlar

Detaylar

Yazım Kuralları


“InGlobe” Kongresi’ne gönderilecek olan çalışmalar, özgün ve daha önce hiçbir yerde sunulmamış, hiçbir yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tam metinler 6.000- 8.000, genişletilmiş özetler ise 500-1.000 kelime arasında olmalıdır.


Özet metinlerde,
(a) ele alınacak ana soruları belirtilmesi;
(b) kullanılan methodun belirtilmesi; ve
(c) beklenen sonuçların ortaya konulması gerekmektedir.

Şablonları ve yazım kurallarını indirmek için,
aşağıda bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz.

Çalışmalarınızı congress@lawpos.org adresine gönderebilirsiniz.

Zaman Çizelgesi

Önemli Tarihler

 • 27 Eylül 2019
  Son Özet Gönderim Tarihi

  Özetlerinizi 27 Eylül tarihine kadar congress@lawpos.org adresine gönderebilirsiniz. Kayıt ve kabul bildirim formları tarafınıza e-posta ile 1-2 hafta içerisinde gönderilecektir.
 • 30 Eylül 2019
  Son Kayıt Tarihi

  Tarafınıza e-posta ile gönderilen bağlantı üzerinden kayıt formunu 30 Eylül 2019 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir.
 • 05 Ekim 2019
  Kongre Programının Yayımlanması

  Kongre programı 05 Ekim 2019 tarihinde sitemizde ilan edilecektir.
 • 10-13 Ekim 2019
  Kongre

  Bilim üretmek için buluşacağız.
 • 14 Ekim 2019
  Kongre Özet Kitabının Yayımlanması

  Kongre özet kitapları 15 Ekim tarihinde başlayacak olan doçentlik başvuruları öncesinde yayımlanacaktır.
 • 15 Ekim 2019
  Son Tam Metin Gönderim Tarihi

  Tam metin çalışmalar en geç 15 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilmiş olmalıdır. Daha sonra gönderilen çalışmaların yayımlanması söz konusu olmayacaktır.
 • 31 Aralık 2019
  Kongre Tam Metin Kitabının Yayımlanması

  Kongre tam metin kitabı 31 Aralık 2019 tarihinde yayımlanacaktır. Geçmiş yayımlarımız için www.inglobe.org/kutuphane adresini inceleyebilirsiniz.
Ücretler

Kongre

 
Kayıt (2 Bildiri)
Akademisyen 350 TL
Öğrenci* 300 TL
Yabancı Öğrenciler** Free
Dinleyiciler*** Ücretsiz
* Herhangi bir yerde çalışmayan öğrencileri ifade eder. (Arş. Gör., Öğr. Gör. vb. kadrolarda bulunan öğrencileri kapsamaz.) ** Türk vatandaşı olmayan öğrencileri ifade eder. *** Herhangi bir çalışmada yazar olmayan katılımcıları ifade eder.

 

Sorularınız mı var? SSS sayfamıza göz atın!